Home >> Administratie publica >> CE ESTE FONDUL SUVERAN DE DEZVOLTARE SI INVESTITII?!?!?!

CE ESTE FONDUL SUVERAN DE DEZVOLTARE SI INVESTITII?!?!?!

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) va avea 27 de companii profitabile în portofoliu, iar listarea Hidroelectrica va fi decisă de noua entitate, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice (MFP), într-o întâlnire cu presa. 

“Capitalul social al FSDI va fi format din aport în natură reprezentat de pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţile care se vor afla în portofoliul FSDI, precum şi din aport în numerar. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. În cazul
societăţilor în care la data preluării, statul este acţionar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acţiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziţiei de acţionar majoritar a FSDI la societăţile în cauză”, se arată în expunerea de motive publicată pe site-ul instituţiei.

Potrivit reprezentanţilor MFP, FSDI va avea un capital social în numerar de 1,85 miliarde lei, bani proveniţi din Trezorerie din privatizări. Fondul va avea în portofoliu 27 de companii profitabile, dar CEC Bank ş Eximbank au fost excluse pe motiv ca “ar fi fost ciudat să se îndatoreze pentru un proiect la băncile din portofoliu”.

Printre companii se va afla şi Hidroelectrica, iar oficialii MFP spun că un viitor IPO va fi făcut de FSDI. De asemenea, dacă fondul va considera că trebuie să vândă acţiuni ale unor companii din portofoliu, va putea să o facă, dar să rămână cu cel puţin 50+1% din acţiuni. În AGA companiilor vor fi reprezentanţii fondului. De asemenea, Fondul va putea cumpăra acţiuni ale unor companii private de pe piaţa de capital, dar rolul lui e să facă investiţii în economie.

“Proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2018 in sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acţiunilor transferate în portofoliul FSDI. Această influenţă va fi recuperată în anii următori primului an de funcţionare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va plăti statului, în calitate de acţionar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor de repartizare a profitului şi stabilire a dividendelor”, se arată în expunerea de motive.

Impact de 2 miliarde de lei

Astfel, conform reprezentanţilor MFP, impactul în bugetul de stat este de 2 miliarde lei pe an, pentru că dividendele vor fi încasate de FSDI. Fondul nu se va lista niciodată, iar scopul lui e să facă profit.

Valoarea contabilă a companiilor din portofoliu, la nivelul anului 2015, este de 45 miliarde lei. În septembrie, proiectul va ajunge în Parlament.

Companiile la care FSDI va fi acţionar sunt Engie România, Electrica, Delgaz, E.ON Energie România, Biofarm, Chimcomplex, OMV Petrom, Telekom România, Antibiotice, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, Loteria Română, Societatea Naţională a Sării, IAR, OIL Terminal, Cupru Min, Unifarm, Societatea, Naţională a Apelor Minerale, Compania Naţională a Apelor Minerale, Administraţia Porturilor Maritime, Compania Naţională de Investiţii pentru Turism, Romgaz, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale – Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti, Nuclearelectrica, Imprimeria Naţională, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime, Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie, Conpet.

Scopul

“Scopul Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) este dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit”, susţin reprezentanţii MFP.

Aceştia afirmă că printre beneficii se numără crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară, rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private (bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiţii) care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală, cât şi pe verticală. În funcţie de condiţiile de piaţă precum şi de caracteristicile proiectului finanţat, FSDI va putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin atragerea de capital de la investitori instituţionali şi privaţi, atât sub formă de participare la capital cât şi sub formă de capital împrumutat, realizând astfel premisele finanţării unor proiecte de valori mari.

Un alt beneficiu, conform MFP, este susţinerea eforturilor României de a obţine statutul de piaţă emergentă pentru piaţa de capital autohtonă prin creşterea lichidităţii, ca urmare a listării la Bursa de Valori Bucureşti şi AERO a companiilor din portofoliul FSDI.

FSDI va avea forma unei societăţi de intermediere financiară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român pe întreaga durată de funcţionare. Actul constitutiv, strategia şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică pentru a menţine clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale.

“Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere li un Directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiţi prin Hotărâre a Guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat angajarea Directoratului şi organizarea activităţii FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (Consiliul de Supraveghere) cât şi executiv (Directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit în condiţii de piaţă, prin dobândirea în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activităţi comerciale, în limitele strategiei investiţionale aprobată de acţionar. Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de Adunarea Generală a Acţionarilor în baza unei proceduri proprii de selecţie transparentă, care va fi aprobată de acţionar.”, informează MFP.

Conform statutului FSDI, acesta va respecta cele mai bune principii de guvernanţă.

 

De unde se realizeză FINANȚAREA

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni din portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

MFP a pus, miercuri, în dezbatere publică proiectul de Lege privind înfiinţarea FSDI, elaborat împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi cu consultarea reprezentanţilor din alte instituţii publice, în cadrul unui grup de lucru şi a unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern, relatează Agerpres.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:

Continuarea navigarii pe acest website reprezinta acceptarea cookie-urilor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close