Home >> Administratie publica >> Administratie publica locala >> ASTAZI ESTE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ASTAZI ESTE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, 22 noiembrie, incepand cu ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, in vederea demararii proiectului „Centura Verde a Municipiului Bucuresti”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Bucuresti pentru asigurarea contributiei proprii a detinatorilor cladirilor, in vederea realizarii lucrarilor de interventie cu privire la cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora
 3. Proiect de hotarare privind asigurarea de catre Municipiul Bucuresti a sumelor reprezentand cota de contributie proprie a proprietarilor de spatii comerciale situate la parterul imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucuresti si modalitatea de recuperare a acestor sume
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si executia lucrarilor de infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti
 5. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului Helmuth Duckadam
 6. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului Dorin Petrut – colonel in retragere
 7. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului Daniel Porumb – plutonier major in retragere
 8. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului Eugen–Valentin Patru – caporal
 9. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de Piata Radu Anton Campeanu spatiului public aflat la intersectia dintre Calea Grivitei cu Calea Victoriei
 10. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar a imobilelor situate in Bucuresti, str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, str. Franceza nr. 30, sector 3 si str. Spatarului nr. 36, sector 2 in administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic pe perioada consolidarii
 11. Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imobilului din str. Berzei nr. 21, sector 1
 12. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Protoieriei Sectorului VI Capitala a terenului in suprafata de 149 mp, situat in str. Cernisoara, sector 6, in vederea construirii unei biserici in Cartierul Militari
 13. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti a unei parti din imobilul 1049 situat in B-dul Timisoara nr. 5, sector 6
 14. Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat la parterul imobilului din Intrarea Dragusa nr. 8, sector 4
 15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in str. Ritmului nr. 21, sector 2, in suprafata de 94 mp, teren apartinand domeniului privat al statului roman, necesar realizarii extinderii unui imobil cu destinatia de locuinte colective
 16. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri ce apartin domeniului public al Municipiului Bucuresti a imobilelor situate in str. Secerei nr. 102-104, nr. 106 si nr. 108-110, sector 4 si darea acestor bunuri in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 17. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 4 sa achizitioneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti, imobilul teren in suprafata de 968 mp situat in str. Secerei nr. 106A – Secerei fara numar, sector 4
 18. Proiect de hotarare pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Intrarea Tudor Stefan nr. 31A, nr. 33, nr. 33A, nr. 35 si nr. 37, sector 1, Bucuresti
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Strada Baia de Arama nr. 1, sector 2, Bucuresti
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Bd. Expozitiei nr. 24A, sector 1, Bucuresti
 22. Proiect de hotarare privind initierea, pregatirea si implementarea proiectului „Primaria Copiilor”
 23. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 19/2017 privind aprobarea listelor de prioritati pe structuri de camere intocmite in baza criteriilor si punctajelor stabilite conform prevederilor de catre Comisia de evaluare a situatiilor sociale deosebite in care se gasesc cetatenii Municipiului Bucuresti, solicitanti de locuinte sociale si aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 162/2015, prevazute in anexa nr. 2
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, in calitate de partener, la proiectul „A Safer Life For Olden Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women” (O viata mai sigura pentru femeile varstnice: pregatirea profesionistilor si implementarea mecanismelor de cooperare pentru combaterea violentei si abuzului impotriva femeilor varstnice)
 25. Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei Guvernanta Corporativa si a Serviciului EURO – 2020, precum si modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 305/2013
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome de Transport Bucuresti
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei municipale pentru apa uzata pentru anul 2017 calculata conform anexei nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 317/2008
 28. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in vederea aderarii Sectorului 4 la „Conventia Primarilor privind Clima si Energia (Convent of Majors for Climate & Energy)
 29. Intrebari – interpelari

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:

Continuarea navigarii pe acest website reprezinta acceptarea cookie-urilor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close