Home >> Administratie publica >> Administratie publica locala >> ASTAZI ESTE SEDINTA DE CONSILIU GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ASTAZI ESTE SEDINTA DE CONSILIU GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Primariei Capitalei se intruneste joi, de la ora 11:00, pentru sedinta, avand pe ordinea de zi nu mai putin de 84 de proiecte. Printre acestea se afla si aprobarea bugetului Municipiului Bucuresti, documentul prin care se decide cum vor fi cheltuiti banii bucurestenilor in 2018.

Se va vota si aprobarea protocolului de colaborare pentru construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta “Sfantul Ioan” din Capitala, a carei valoare estimata este de 12 milioane de euro. De aceasta constructie ar urma sa se ocupe Asociatia Colectiv GTC 3010, infiintata de Eugen Iancu, tatal uneia dintre victimele incendiului din Colectiv.

Tot joi s-ar putea decide transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti – STB S.A.

Consilierii ar putea decide si schimbarea denumirii segmentului din Soseaua Virtutii cuprins intre Calea Crangasi si Soseaua Ciurel, sector 6, Bucuresti in Soseaua Neagu Djuvara.

Va prezentam si ordinea de zi a sedintei CGMB de joi:

Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Spitalul Metropolitan” 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București de a identifica suprafețele de teren și să demareze procedurile necesare privind construcția a două spitale generaliste 
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind construirea unei maternități în curtea Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș” 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca” 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur” – str. Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4 
8. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare a lifturilor și escalatoarelor ce fac parte din obiectivul ”Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului”, de către Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației către Administrația Străzilor 
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului „Memorialul Eroilor Neamului” din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București 
10. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București a unui imobil situat în Sectorul 4 și darea acestui bun în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la București 
11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoului Giurgiului ce aparține domeniului public al Municipiului București, situat în strada Acțiunii nr. 52-54, sector 4, în scopul realizării și a unei autobaze 
12. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a cotei de ½ din imobilul situat în București, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, în vederea realizării unei parcări 
13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București – STB S.A. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat – cadru și desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET), precum și a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivelor de investiții lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu – Theodor Pallady, 13 Septembrie – Bd. Ghencea, Calea Griviței – Bucureștii Noi, Giurgiului 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru 68 străzi din Municipiul București” 
17. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiții „Construire săli sport multifuncționale în incinta unor unități de învățământ, sector 6” 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197” str. Obcina Mare nr. 2, sector 6 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incnita Școlii Gimnaziale Sfinții Constantin și Elena” Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)” Aleea Crângași nr. 140, sector 6 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” Bd. Iuliu Maniu nr. 15, sector 6 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil” Bd. Timișoara nr. 33, sector 6 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Adoptarea Cogenerării pentru Centrala Termică de Zonă Casa Presei” 
24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, cu destinația de spațiu cultural 
25. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural Lumina și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul București” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Bust Elisabeta Rizea“ în parcul Drumul Taberei, sector 6, București 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018 
31. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din plata cheltuielilor de funcționare și/sau capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Intrarea Gliei nr. 9 – 11 , sector 1 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Titu Maiorescu nr. 13 – 17, LOT 1, str. Titu Maiorescu nr.17B, 13 – 17 și str. Vaselor nr. 47 – 49, sector 2 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Solzilor nr.2 și nr. 2C, sector 1, București 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7 – 9, sector 4 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mihail Sebastian nr. 88B, sector 5 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Șos. București – Târgoviște nr. 50, sector 1 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Calea Rahovei nr. 284, sector 5, București 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Șoseaua Străulești nr. 68, sector 1, București 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – B-dul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București 
41. PH privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Cornescu nr. 14, sector 1, București 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Vasile Lascăr nr. 53 – 55, sector 2 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Baia de Aramă nr. 1 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Marinarilor nr. 30, sector 1 
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanță succesorală nr. 2/10.01.2018, situat în București, str. Aurel Perșu, nr. 155, scara A, sector 4, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, situat în București, str. Râul Dorna nr. 6, bl. Z46, et. 7, ap. 47, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 5/30.01.2018, situat în București, Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017, situat în București, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
50. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 
51. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a OUG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare 
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar 
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posture, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, precum și pentru reducerea numărului total de posture la unele servicii publice de interes local 
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale ale Municipiului București – ARCUB 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 488/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2018 
58. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul Municipiului București a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2018, calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 318/2008 
60. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii segmentului din Șoseaua Virtuții cuprins între Calea Crângași și Șoseaua Ciurel, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara 
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a domeniului public aferent activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor și caselor de odihnă și tratament din Municipiul București 
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din Municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din Municipiul București 
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din Municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare al parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiul București 
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului în Municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiul București 
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București 
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrarea a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj în Municipiul București 
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului 
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului 
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale , lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din Municipiul București 
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din Municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor 
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul de întreținere a arborilor și spațiilor verzi de pe domeniul public al Municipiului București 
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spații verzi în Municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi 
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al Municipiului București 
78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din Municipiul București și a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public 
79. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea Centrului Medico Social „Sf. Andrei” – unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5 
80. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Sectorul Çankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia 
81. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova 
82. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel 
83. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Giulești situat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, București în Parcul Marin Preda 
84. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Fabricii situat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, București în Parcul Tudor Vladimirescu 

Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando

 

Revenim cu amanunte.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:

Continuarea navigarii pe acest website reprezinta acceptarea cookie-urilor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close